Whitepaper คืออะไร? นักลงทุน ต้องรู้ก่อน “ลงทุนคริปโต”

Whitepaper คืออะไร ?นักลงทุน ต้องรู้ก่อน “ลงทุนคริปโต”

คือ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี หรือวิธีการบางอย่าง และเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจของลูกค้าหรือนักลงทุน

White paper คือ เอกสารที่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของโครงการ Cryptocurrency ซึ่งให้ข้อมูลทางเทคนิค แนวคิด และแผนงานของโครงการ จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เพื่อความเข้าใจตรงกัน และเป็นการโน้มน้าวนักลงทุน ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลนั้นด้วย

ปัจจุบันไม่มีมาตรฐานตายตัว ของรูปแบบ และข้อกำหนดของเนื้อหาที่ต้องบรรจุใน white paper แต่อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง ประสิทธิภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ โดยมักมีสถิติ แผนภาพ และข้อเท็จจริง

ประวัติการใช้ White Paper

การใช้เอกสาร White Paper ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถูกใช้อย่างยาวนานในการเสนอข้อมูลเอกสารหรือบริการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลประกอบการขาย

ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของตลาดคริปโต White Paper ถูกใช้เป็นเอกสารที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขาย และบริการต่างๆ ในทำการตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้สนใจซื้อสินค้า ได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และเป็นการโน้มน้าวให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ

White Paper เป็นเอกสารที่มักเขียนในรูปแบบเชิงวิชาการ จึงได้รับความน่าเชื่อถือสูง และมักถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล จากผู้ผลิตสินค้าอย่างเป็นทางการ

ข้อดีของการอ่าน White Paper

การผลิตเอกสาร White Paper ทำให้คริปโตเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย และเป็นมืออาชีพ เนื่องจากทำให้นักลงทุนเข้าใจสาระสำคัญของเหรียญ และเทคโนโลยีเบื้องหลัง รวมถึง ความแตกต่างจากเหรียญคู่แข่งได้ ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจลงทุน

White Paper เป็นที่รู้จักอย่างมาก ในตลาด Cryptocurrency โดยในการเสนอขายเหรียญครั้งแรก (Initial Coin Offering: ICO) มักต้องมีการผลิตเอกสาร White paper เพื่อให้ข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุน

ตัวอย่างเอกสารไวท์เปเปอร์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System ซึ่งเผยแพร่โดยSatoshi Nakamotoในปี 2008

ดังนั้น ก่อนเริ่มลงทุน ในสกุลเงินดิจิตัลใด จึงควรเข้าใจข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่บรรจุอยู่ใน White Paper ให้ดีเสียก่อน การมีความรู้ และความเข้าใจอย่างเพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ในระดับหนึ่งครับ

หลักการดู White Paper

  1. เงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นนำไปทำธุรกิจประเภทไหน ความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ เป็นต้น หรือธุรกิจบางชนิดที่ยังไม่เคยมีมาก่อน เช่นการนำเงินไปลงทุนสร้างอนุสรณ์สถานเก็บภาพยนตร์ไทยดั้งเดิม ผู้ลงทุนอาจต้องพิจารณาว่าจะมีคนเข้ามาดูไหม และรายได้จะงอกเงยขึ้นมาจากอะไร เป็นต้น
  2. เทคโนโลยีที่กล่าวเอาไว้ใน White Paper ทันสมัยและน่าสนใจหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นนักปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสและมีความเป็นไปได้จริง เช่น  การนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนเป็นต้น
  3. มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน White Paper คือสิ่งที่ผู้ระดมทุนหรือเจ้าของโครงการต้องการทำให้สำเร็จ โดยสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงสูง และสิ่งที่นักลงทุนควรรู้คือข้อมูลที่ผู้ระดมทุนจะนำเสนอโดยจะช่วยให้เราตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญอีกอย่างใน White Paper คือการปฏิบัติตามวิธีเป้าหมายใน White Paper เพื่อกำหนดโครงร่างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลและทำสำเร็จได้
  4. ข้อมูลต้องมีความโปร่งใส โดยพื้นฐานแล้ว White Paper จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ลงทุนที่สนใจในโครงการหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของผู้เสนอขายโทเคนอย่างครบถ้วน รวมทั้งความพร้อมของโครงการและการแจ้งถึงผลประโยชน์จากโครงการด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่มีของผู้ออกโทเคนอย่างละเอียดก่อนลงทุน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลและศึกษาการใช้งานด้วย
  5. ความน่าเชื่อเถือของเจ้าของโครงการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกโทเคนให้ละเอียดก่อนเลือกลงทุน โดยจะต้องมีความน่าเชื่อเถือและมีตัวตนอยู่จริง มีความแข็งแกร่งที่สามารถนำพาให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ พร้อมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้ลงทุนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *