ลำดับความสำคัญของระบบการชำระเงิน

คือลำดับความสำคัญของระบบการชำระเงิน การถอนเงินผ่านวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ควรดำเนินการตามลำดับความสำคัญดังนี้

  1. การคืนเงินผ่านบัตรธนาคาร
  2. การคืนเงินผ่าน Bitcoin
  3. การถอนกำไร โดยยึดตามอัตราส่วนการฝากและถอนเงิน ซึ่งอธิบายอยู่ในบทความการถอนเงิน

ลำดับความสำคัญของระบบการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ส่วนบุคคลโดยรวมของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่บัญชีเดียว การถอนเงินสามารถดำเนินการจากบัญชีใดก็ได้