นิยามคำว่า “เงินเย็น”

นิยามคำว่า “เงินเย็น”

เงินเย็น คือ เงินที่วางไว่เฉยๆ ไม่มีแพลนว่าจะใช้ หรือเงินที่เราไม่มีความรีบร้อนในการใช้ เงินที่เราสามารถเก็บเอาไว้ได้ในการลงทุน ที่นำไปออม ซื้อหุ้นต่อยอด ให้งอกเงยได้ในยะยะยาว โดยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเงินซื้อกับข้าวรายวัน

เงินเย็น ภาษาอังกฤษ

เรียกว่า “Money you can afford to lose” ซึ่งคือ เงินที่สามารถเสียได้นั่นเอง

เงินเย็นในการลงทุน

การลงทุนควรใช้เงินเย็นในการลงทุน

ประโยคนี้ มักจะมีประโยคที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในภาษาของนักลุงทุน

สาเหตุที่ต้องใช้เงินเย็นในการลงทุน คือ

 • การลงทุน จะไม่รู้ว่าผลตอบแทนที่ได้นั้นจะกินเวลาเท่าไหร่
 • การลงทุน ไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือว่ามีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากการลงทุน
 • การลงทุน ต้องใช้เวลา ความสามารถ ซึ่งไม่ได้รับประกันผลตอบแทน

เพราะการลงทุน ไม่รู้ว่าจะให้ผลตอบแทนเวลาเท่าไหร่ การที่เรานำเงินร้อนมาใช้ในการลงทุน คือเงินที่จำเป็นต้องใช้ เช่น เงินที่เก็บไว้สำหรับการแต่งงาน เงินที่เก็บไว้สำหรับการดูแลสุขภาพ ยามเจ็บป่วย ทำให้มีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้ผลตอบแทนดังคาด หรือว่าอาจจะขาดทุน นั้นเอง

ฉะนั้น การลงทุนที่ใช้เงินเย็น จึงหมายถึง การลงทุนด้วยเงินที่คุณสามารถสูญเสียมันไปได้

นิยามของคำว่าเงินเย็น

ลักษณะของเงินเย็น

ลักษณะของเงินเย็นนี้ คือเงินเย็นที่ใช้สำหรับการลงทุน

 • เป็นเงินที่กันออกจากเงินเก็บออมในภาวะฉุกเฉินแล้ว
 • เป็นเงินที่เหลือใช้จากการบริโภค และการชำระหนี้ต่าง ๆ
 • เป็นเงินที่สามารถเสียไปได้ โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อน
 • เป็นเงินที่ไม่ได้กู้มา ไม่ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีกำหนดทวงคืน ไม่มีกำหนดในการชำระ
 • เป็นเงินที่จะไม่ได้ใช้อีกเลยในอนาคต

นอกจากคำว่าเงิน เย็นแล้ว ในการลงทุน ยังมีคำว่าเงินร้อน ที่เราควรทำความรู้จักกันเอาไว้อีกด้วย

เงินร้อน คืออะไร?

เงินร้อน คือ เงินที่เราต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน ไม่สามารถเสียไปได้ เช่า ค่าเช่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ากับข้าวรายวัน เป็นต้น ซึ่งจะมีความหมายตรงข้ามกับเงินเย็น

เงินร้อนในการลงทุน

เงินร้อนในการลงทุน คือ เงินทีมีความจำเป็นต้องใช้ อย่างเร่งร้อน แต่เราเอามาลงทุน เพราะเห็นว่า อยากได้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว อาจจะใช้เงินนั้นทีหลัง และมันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน แบบนี้เรียกว่า การเอาเงินร้อนมาลงทุนนั้นเอง

ลักษณะของเงินร้อน

 • ต้องใช้ในระยะเวลาอันสั้น
 • เงินที่ไม่สามารถเสียไปได้ เช่น เงินรักษาตัวเอง เงินเกษียณ เงินแต่งงาน
 • เงินที่มีวัตถุประสงค์อื่นอยู่แล้ว ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน
 • เงินที่ไม่ใช่ของเรา เช่น กู้เขามา

บทสรุป เงินส่วนไหนควรเอาไปลงทุนดีที่สุด

ควรนำเงินเย็นมาลงทุนมากกว่าเงินร้อน เพราะว่าได้เปรียบมากกว่าในระยะยาว เนื่องจากเราไม่มีแผนที่เอาเงินเย็นไปใช้จ่ายอยู่แล้ว หลายๆ ครั้งในการลงทุนเราไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดได้ว่าผลของการลงทุนนั้นจะได้รับเมื่อไร ถ้าใช้เงินร้อนในการลงทุนจะเสียสภาพคล่องได้นั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *